Raportarile contabile la 30 iunie 2014 se vor depune pana la 18 august
Potrivit Ministerului Finantelor Publice, toti operatorii economici care in anul precedent au obtinut o cifra de afaceri de peste 220.000 lei, trebuie sa depuna pana la data de 18 august raportarea contabila pentru primul semestru al anului 2014.

Acestia vor depune urmatoarele situatii la unitatiie teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format de hartie si electronic sau doar in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa:

  • formularul 10 - Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
  • formularul 20 - Contul de profit si pierdere
  • formularul 30 - Date informative

Atentie! Cei care nu respecta termenul de 18 august privind depunerea raportarilor contabile semestriale, risca o amenda de pana la 5.000 lei!

Cine NU depune raportarile contabile la 30 iunie?

  • operatorii economici care nu au depasit anul precedent plafonul de 220.000 lei cifra de afaceri;
  • operatorii economici care nu au avut activitate de la data infiintarii pana la 30.06.2014;
  • operatorii economici care s-au aflat in primul semestru al anului 2014 in inactivitate temporara;
  • operatorii economici care s-au infiintat in cursul anului 2014;
  • operatorii economici care se afla in procedura de lichidare