Programe de finanțare guvernamentale destinate IMM-urilor disponibile Ón 2014
Ministerul Economiei prin Direcţia Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii (www.aippimm.ro) a publicat, spre consultare, proiectele de ghiduri pentru 2014 pentru următoarele programe:

• Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

• Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare -START

• Programul UNCTAD/ EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

• Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață

• Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii

• Programul național multianual pentru susținerea meștesugurilor și artizanatului

• Programul Mihail Kogalniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii

• Programul național multianual pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale, sub-sectoriale și de produs

• Programul național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri

Proiectele de ghiduri pot fi consultate la adresa de internet:http://www.aippimm.ro/categorie/programe/

 

Detalii privind programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

În ceea ce privește Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice în vârstă de până la 35 de ani. Pentru încadrarea în program, microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să fie societate comercială cu răspundere limitată-debutant (SRL-D).

Sprijinul acordat prin program constă în:

  • alocaţie financiară nerambursabilă reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri;
  • garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de „SRL-D”, până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei;
  • scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult patru salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată.

Înscrierea în program se face on-line pe site-ul www.aippimm.ro. Directia Implementare Programe pentru IMM-uri va anunţa pe site demararea programului cu cel puţin cinci zile înainte de începerea înscrierii online.

 

http://europedirect-adrcentru.ro/index.php/stiri-regiunea-centru/204-programe-de-finantare-guvernamentale-destinate-imm-urilor-disponibile-in-2014