Limitarea platilor/incasarilor in numerar aprobata de Parlament
Parlamentul a aprobat legea care urmeaza a fi publicata in Monitorul Oficial, privind noi reguli ale operatiunilor in numerar.
 
Conform legii, pe langa persoanele juridice care erau deja supuse limitarilor operatiunilor in numerar, acum sunt introduse si:
 • persoanele fizice autorizate;
 • intreprinderile individuale;
 • intreprinderile familiale;
 • liber profesionistii;
 • persoanele fizice care desfaso ara activitati in mod independent;
 • asocierile si alte entitati cu sau fara personalitate juridica.
 
Operatiunile in numerar pot fi realizate in urmatoarele conditii:
 • incasari de la entitati in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/entitate;
 • plati catre entitati, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/entitate, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
 • plati din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare;
 • incasari efectuate de catre magazinele de tipul Cash&Carry de la entitati in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/entitate;
 • plati catre magazinele de tipul Cash&Carry, in limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei.
Exceptii de la limitarea incasarilor/platilor in numerar. Plafoanele limita prevazute mai sus nu se aplica de catre entitati pentru urmatoarele operatiuni:
 
 • depunerile de numerar in conturile deschise la institutiile de credit, inclusiv in automatele de incasari in numerar;
 • achitarea in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului statului;
 • retragerile de numerar din conturi deschise la institutiile de credit;
 • plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute, efectuate in acest sens;
 • transferarea de sume prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de BNR sau autorizate in alt stat membru al UE si notificate către BNR, potrivit legii;
 • depunerea de numerar in automate ce functionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.
 
Sanctiuni
Nerespectarea prevederilor de mai sus constituie contraventie, in conditiile in care nu reprezinta infractiune si se sanctioneaza cu amenda de 10% din suma incasata//platita care depaseste plafonul stabilit pentru fiecare tip de operatiune, dar nu mai putin de 100 lei.